ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

εμπιστευσου

το οραμα μασ

για ισότιμη πρόσβαση στη γνώση!

Η πρόοδος της τεχνολογίας οδηγεί στην υιοθέτηση μεθόδων κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

γνωρισε την

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

να συγκεντρώνουμε, να δοκιμάζουμε και να επικοινωνούμε ιδέες και λύσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της μετακίνησης στην πόλη.