ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την προσβασιμότητα στην περιοχή του Περιστερίου